Voda a kanalizace

Dnešní nabídka moderních materiálů a jejich snadné montáže přivádí velkou řadu lidí k podceňování náročnosti realizace vodovodních a kanalizačních rozvodů. Proto spolupracujeme jak s projektanty při návrhu dimenzí potrubí, velikosti ohřívačů TUV, domácích vodáren atd., tak s koupelnovými architekty, aby Vámi vynaložené finanční prostředky nesloužily jen ke kopírování takzvaných panelákových koupelen. Díky zkušenostem Vám pomůžeme s výběrem baterií, van a dalších zařizovacích předmětů, a to s ohledem nejen na jejich cenu, ale i kvalitu a životnost.Koupelny

Koupelny